633 Sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

633 Sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Konusu ile ilgili 39 sorudan oluşan 4 testimiz sisteme eklenmiştir.

Konu ile ilgili soru çalışması tamamlanmıştır.

Diğer konularla ilgili soru hazırlığı devam etmektedir.

İyi çalışmalar. Kamusınav Ailesi.