Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği

Konusu ile ilgili 105 sorudan oluşan 11 testimiz sisteme eklenmiştir.

Konu ile ilgili soru çalışması tamamlanmıştır.

Diğer konularla ilgili soru hazırlığı devam etmektedir.

İyi çalışmalar. Kamusınav Ailesi.