Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Konusu ile ilgili 40 sorudan oluşan 5 testimiz sisteme eklenmiştir.

Konu ile ilgili soru çalışması tamamlanmıştır.

Diğer konularla ilgili soru hazırlığı devam etmektedir.

İyi çalışmalar. Kamusınav Ailesi.