Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Konusu ile ilgili 48 sorudan oluşan 6 testimiz sisteme eklenmiştir.

Konu ile ilgili soru çalışması tamamlanmıştır.

Diğer konularla ilgili soru hazırlığı devam etmektedir.

İyi çalışmalar. Kamusınav Ailesi.