Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri .. Yön. Soruları

Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile ilgili 67 sorudan oluşan 7 Testimiz Sisteme eklenmiştir.

Konu ile ilgili soru çalışması tamamlanmıştır.

Deneme sınavı için hazırlanan sorular daha sonra sistemimize eklenecektir.

İyi çalışmalar.