Mülakat Soruları!

Soru 1-Ceza mahkemeleri nelerdir? Görevleri nedir?


1-Asliye Ceza Mahkemeleri: kanunun ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere sulh ceza hakimliği ile ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere bakar.

2-Ağır Ceza Mahkemeleri: kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere TCK'da yer alan yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları, TCK'NUN 2. Kitap 4. kısmının 4,5,6 ve 7. bölümünde tanımlanan suçlar ve terörle mücadele kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevlidir. 

3-Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleri
a) Çocuk Mahkemeleri: Asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından aynı zamanda çocuk ağır ceza mahkemeleri kurulmuştur.


Soru 2-Soruşturma aşamasında zanlıya ne isim verilir?
Şüpheli


Soru 3-Kurtuluş savaşı sonrası imzalanan sözleşmenin adı nedir?
Kurtuluş savaşı 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

Soru 4-Çoruh nehri üzerindeki en derin barajın adı nedir?
Deriner Barajı: Türkiye'nin en yüksek dünyanın 6. yüksek barajı.

Soru 5-Mülakat kurulunun adı nedir?
Adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürleri sözlü sınav kurulu

Soru 6-Uyapın açılımı nedir?
Ulusal yargı ağı bilişim sistemi

Soru 7-Türkiye'nin uluslararası telefon kodu nedir?
+90

Soru 8-Yediemin nedir? 
İcra İflas Kanununda haciz edilen bir malın satışı gerçekleştirilinceye yahut taşınır bir malın tahliyesi durumunda malın sahibi bulunana dek ya da sahibi teslim alana dek muhafaza edilmek üzere teslim edildiği kişiye denir.
Bunun dışında orman kanunu ve borçlar kanunda da yedieminlik geçmektedir. Yine icra iflas kanunda, tedbir ve iflas durumlarında da birden fazla kişi arasında hukuki durumu çekişmede olan mal üzerindeki mevcut durum neticelenene kadar güvenli bir yere emanet edilme ihtiyacı durumunda yediemin gündeme gelmektedir

Soru 9-Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl tanınmıştır?
5 Aralık 1934

Soru 10-İngiltere ile Fransa arasındaki tünelin adı nedir?
Manş tüneli

Soru 11-Endonezya hangi kıtadadır?
Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alır.

Soru 12-Avustralya'nın en ünlü hayvanı nedir?
Kanguru

Soru 13-Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?
25 yaş

Soru 14-Toros dağları hangi bölgededir?
Akdeniz Bölgesinde

Soru 15-Dünyada ilk haritayı çizen kimdir?
Piri Reis (asıl adı Muhyiddin Piri Bey)

Soru 16-Zorunlu olarak işlenen suçta ne ceza verilir?
Faile ceza verilmez. TCK madde 25

Soru 17-Milli Güvenlik Kurulunun başkanı kimdir?
Cumhurbaşkanı

Soru 18-İlk adalet bakanının adı nedir?
Türk tarihinin ilk adelet bakanı Ahmet Cevdet Paşa, Cumhuriyet Tarihinin ilk adalet bakanı Seyit Bey'dir.

Soru 19-Cezada çoğul kişilerin suç işlemesine ne ad verilir?
İştirak

Soru 20-2010 yılı Avrupa kültür başkenti neresidir?
İstanbul

Soru 21-1921 yılında dostluk ve işbirliği antlaşması kiminle yapıldı. 
Rusya ile Moskova antlaşması 16 Mart 1921

Soru 22-Türkiye'nin en büyük gölünün adı nedir?
Van Gölü

Soru 23-Komisyona bağlı kişiler en çok ne kadar süre ile geçici görevlendirilir?

Soru 24-Milletvekilini kim seçer?
Sorunun altında bir şey aramak gerekmiyorsa seçmen seçer, aksi taktirde partiler seçer seçmen de partilere oy verir.

Soru 25-İstiklal marşının yazarı ve bestecisi kimdir?
İstiklal marşının güftesi Mehmet Akif Ersoy'a bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir.

Soru 26-Ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri arasındaki fark nedir?
Hukuk mahkemeleri özel kişilerin kendi aralarında çekişmeli olduğu davalara ve bir kısım kısım çekişmesiz yargı işlerine bakar. Ceza mahkemelerinde amaç toplum yararına suçların cezalandırılmasıdır.

Soru 27-Avrupada islamı kabul eden devlet neresidir?
İtil (Volga Bulgar Devleti)

Soru 28-Sermayesinin %50 den fazlası devlete ait olan kuruluşun adı nedir?
Cevap Bağlı ortaklık. 
Sermayesinin %15 ile %50 si arasındaki bir oranı İDT veya KİK'e ait anonin kuruluşa iştirak denir.

Soru 29-Mülakat kurulunun isimleri?
Şenel Altınay, Şaban Yılmaz, Feridun Çakır, Özgür İnan Zor, Bedir Fidan

Soru 30-Uefa kupasını alan takımın adı nedir?
Galatasaray


Soru 31-Seçimlerden iki ay evvel çekilen bakanlar?
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Adalet Bakanı
İçişleri Bakanı
Soru 32-Türkiye'de erezyon ile mücadele eden kuruluşun adı nedir?
TEMA VAKFI (Türkiye Erezyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
Soru 33-Bakanlar kurulu kaç ayda bir toplanır?
Bakanlar kurulunun hangi sıklıkta toplandığına dair bir bilgiye rastlamadım.
Soru 34-Lozan'da kaybedilen yerlerin isimleri nelerdir?
Batı Trakya, Oniki adalar
Soru 35-Devlet denetleme kurulu hangi kuruma bağlıdır?
Cumhurbaşkanlığına bağlıdır.
Soru 36-Rektörü kim atar?
Cumhurbaşkanı
Soru 37-ABD ile RUSYA'yı ayıran boğazın adı nedir?
Bering Boğazı
Soru 38-Yargıtay kaç daireden oluşur?
23 ceza 23 hukuk dairesinden oluşur.
Soru 39-Gülnar ve Midyat nerenin ilçeleridir?
Gülnar Mersin'in Midyat Mardin'in ilçesidir.
Soru 40-HAGB kaç yıl için verilir?
İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. 
On sekiz yaşını doldurmuş veya altmış beş yaşını doldurmamış kişiler bakımından 5 yıldır.
Soru 41-Tebligatı imha edene verilecek ceza nedir?
3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Yanlış adres bildirmenin cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, tebligaın muhataba verilmemesi veya kabulden kaçınılması 1 yıla kadar hapis cezası, yalan beyan 1 yıla kadar hapis cezası
Soru 42-Türkiye'nin yönetim şekli?
Cumhuriyet
Soru 43-Necip Fazıl Kısakürek'in hocasinin ismi nedir?
Seyyid Abdulhakim-i Arvasi
Soru 44-Rum diyarının padişahı ismi ile anılan padişah?
Yıldırım Beyazıt, Niğbolu Savaşının kazanılmasından dolayı halife tarafından verildi.
Soru 45-Safahatta yer almayan şiir hangisidir?
İstiklal Marşı
Soru 46-Çorum hangi bölgemizdedir?
Karadeniz Bölgesi
Soru 47-Bilecik hangi bölgededir?
Marmara bölgesindedir.
Soru 48-Geçenlerde denize indirilen Türk yapımı geminin adı nedir?
Bayraktar gemisi
Soru 49-Milli helikopterimizin adı?
Atak
Soru 50-1992 Sırp katliamı?
Sreprenitsa katliamı
Soru 51-Azerilere yapılan katliam?
Hocalı katliamı
Soru 52-Bursa hangi bölgemizdedir?
Marmara
Soru 53-Tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan kişiye hangi işlem uygulanır?
İlanen tebligat yapılır.
Soru 54-İlk Türkçe sözlüğün ismi nedir?
Divan-ı Lügat-it Türk
Soru 55-Aralarında iştirak olmayan suça ne denir?
Toplu suç: aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suça denir.
Soru 56-Ceza, hukuk ve uyuşmazlık mahkemelerinin temyiz süreleri?
Cezada 7 gün, hukukta 15 gün, uyuşmazlıkta 30 gün
Soru 57-Savcının kendi başına soruşturma başlatması ilkesine ne denir?
Araştırma mecburiyeti ilkesi
Soru 58-Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar?
Anayasa mahkemesi
Soru 59-Milletvekilliği seçimleri hangi hallerde 1 yıl ertelenir?
Savaş
Soru 60-Davanın nakline kim karar verir?
Adalet bakanlığı Yargıtay'dan talep edir. Yargıtay karar verir
Soru 61-Nobel ödülü hangi alanlarda verilir?
Edebiyat, fizik, kimya, tıp, ekonomi, barış
Soru 62-Ceza mahkemesinin hüküm niteliğinde olmayan kararları?
Davanın durması
Soru 63-Mahkemeler kim tarafından kurulur?
Adalet bakanlığı
Soru 64-1. inönü sonunda yapılan antlaşma hangi devlet ile yapıldı. 
Rusya ile Moskova Antlaşması, 16 Mart 1921
Türk Afgan Dostluk Antlaşması 1 Mart 1921
Soru 65-Semerkant hangi ülkenin sınırları içerisindedir?
Özbekistan
Soru 66-Soruşturma sırasında verilen kararlar nelerdir?
Görevsizlik, yetkisizlik, takipsizlik
Soru 67-Dünyanın en üzun nehri?
Nil nehri
Soru 68-Uzaya ilk çıkan astronot?
Yuri Alekseyeviç Gagarin,12 Nisan 1961'de uzaya çıkarakDünya'yı uzaydan gören ilk insan olan Sovyet kozmonot.
Soru 69-TCK'nun yürürlüğe girdiği tarih?
1 haziran 2005
Soru 70-Muhibbi mahlası ile şiir yazan 10. osmanlı padişahı kimdir?
Kanun-i Sultan Süleyman
Soru 71-KKTC su temin projesi?
Mersin Anamur Dragon çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Barajından KKTC'de bulunan Geçitköy Barajına su aktarılması
Soru 72-Milli takım kimi yendi?
İzlanda
Soru 73-Hollanda'nın başkenti?
Amsterdam
Soru 74-Bakü hangi ülkenin başkenti?
Azerbeycan
Soru 75-Cumhuriyet ne zaman kuruldu?
29 Ekim 1923
Soru 76-Anayasaya şekil bakımından dava açma süresi?
10 gün
Soru 77-Adliyenin kullandığı sistem?
UYAP
Soru 78-Adli para cezası kaç liradan hesaplanır?
20-100 TL arası
Soru 79-MGK kaç ayda bir toplanır?
İki ayda
Soru 80-Temel hak ve hürriyetlerden sendika kurma hakkı hangi başlık altındadır?
Sosyal ve ekonomik haklar
Soru 81-İddianamenin açılışından kabulüne kadar geçen süre?
15 gün
Soru 82-Devlet memurluğunda adaylık süresi?
1 yıldan az 2 yıldan fazla olamaz
Soru 83-Uzaklığa göre tebligat süreleri?
Şehir içi 15 gün, şehir dışı 1 ay, yurt dışı 3 ay
Soru 84-İlk yazılı kanun?
Hammurabi
Soru 85-Mahkemeler neye göre çalışır?

Soru 86-Ehli vukuf nedir?
Bilirkişi
Soru 87-Batı Karadenizin illeri?
Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop
Soru 88-Aziz Sancar?
Aziz Sancar, Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik bölümü öğretim üyesi Türk -Amerikalı bilim insanı. Mardin Savur d.lu, Nobel Kimya Ödülü
Soru 89-Üç ülkeye sınırı olan ilimiz?
Iğdır. Azerbeycan, İran ve Ermenistan ile komşudur.
Soru 90-Faillik nedir?
Kanunda suç olarak öngörülen bir fiili işleyen kimse
Soru 91-İlanen tebligatta süre
1 ay
Soru 92-Mehmet Akif Ersoy'un öldüğü apartmanın ismi?
Mısır
Soru 93-Hasankeyf hangi nehir altında kalır?
Dicle Nehri
Soru 94-Kızılırmak nerede doğar nereye dökülür?
Sivas'da doğar Samsun'dan geçerek Bafra'dan Karadenize dökülür.
Soru 95-Anayasa mahkemesi başkanının adı?
Zühtü Arslan
Soru 96-Adalet Bakanının adı?
Kenan İpek
Soru 97-3. köprünün adı?
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Soru 98-Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan projenin adı?
Marmaray
Soru 99-Hatay'ın diğer adı?
Antakya
Soru 100-İzmit'in diğer adı?
Kocaeli
Soru 101-Tebligat kanununun eski adı?
????
Soru 102-Ankaradan geçen nehirler?
Kızılırmak, Sakarya, Ankara
Soru 103-Müsadere kaç yıl sonra işlemden kalkar?
20 yıl
Soru 104-Asrın projesi nedir?
KKTC su temin projesi
Soru 105-Tebligat ne demektir?
tebligat, hukusal bir işlemden ilgili kimsenin haber almasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yasal biçimde ve yazı veya ilan ile yapacağı belgeleme işidir.
Soru 106-2 gün önce intihar eden sanatçı?
Ankaralı Namık
Soru 107-Avrupadan en çok ihracat yapan ülke?
Almanya
Soru 108-Filistin devlet başkanı kimdir?
Mahmud Abbas
Soru 109-Adalet komisyonları nerede bulunur?
Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerlerde
Soru 110-Başbakanımız kimdir?
Ahmet Davutoğlu
Soru 111-İslam Deklorasyanu yazarı?
Alija İzzetbegoviç (aynı zamanda İslam Manifestosu'nun da yazarı. Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı
Soru 112-HSYK müfettişlerinin tabi olduğu kanun?
6087 sayılı HSYK Kanunu
Soru 113-İlk halife ve son halife?
İlk halife Hz. Ebubekir, son halife Hz. Ali
Soru 114-Veda hutbesi kaç yılında okundu?
632 yılında okundu.
Soru 115-İlk milli savaş gemisinin adı?
Heybeliada
Soru 116-Şu an yürürlükte bulunan anayasa?
1982 Anayasası
Soru 117-Anayasanın 23. maddesini açıklayınız? 
Yerleşme ve seyahat hürriyeti: Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetin sahiptir. Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; seyahat hürriyeti suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla kanunla sınırlandırılabilir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
Soru 118-Nispi harç nedir?
Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden hesaplanan harç türüdür. (Binde 68.31)
Soru 119-Bingöl depremi ne zaman olmuştur?
1 Mayıs 2003 tarihinde
Soru 120-Osmanlı devletinde sarayda ölen ilk padişah?
2. Selim
Soru 121-Ağrı Dağı'nın yüksekliği?
5137
Soru 122-TBMM'nin toplanma yeter sayısı?
Soru 123-Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapıları?
Türkgözü ve Sarp sınır kapıları
Soru 124-Osmanlı'da sefere çıkmayan padişah ve savaşta ölen padişah?
2. Selim, 1. Murat (Hüdavendigar)
Soru 125-Pusulayı kim buldu?
Çinliler
Soru 126-Vasıtasızlık nedir?
Hâkimin kararını delillerle doğrudan doğruya bizzat temasa geçerek vermesini ifade eden ilkeye vasıtasızlık ilkesi denmektedir.
Soru 127-Fallik nedir?
Kanunda suç olarak öngörülen bir fiili işleyen kimse
Soru 128-Soruşturma yapılmadan verilen ceza nedir?
İdari ceza ????
Soru 129-Midyattaki manastırın adı?
Mor Gabriel Manastırı
Soru 130-Mardindeki kilisenin adı nedir?
Meryemana Kilisesi
Soru 131-Süryanilerin dini liderlerine ne isim verilir?
Patrik
Soru 132-Nato nerededir?
Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü: Belçika'nın başkenti Brüksel'dedir.
Soru 133-Kaşağı kimin eseridir?
Ömer Seyfettin
Soru 134-Suç ve Ceza kimin eseridir?
Dostoyevski
Soru 135-Mor un süryanice karşılığı nedir?
Aziz
Soru 136-T.C.'nin ilkhukuk fakültesi?
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1925
Soru 137-T.C.'nin ilk internet bağlantısı? 
12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ'den Ankara-Washington arasında kiralık hat ile Türkiye'de ilk İnternet bağlantısı gerçekleşti.
Soru 138-Filistin'in BM'deki konumu?
Üye olmayan gözlemci devlet
Soru 139-Osmanlı'da ilk halife ve son halife?
İlk halife Yavuz Sultan Selim, son halife 2. Abdülmecit
Soru 140-Mecelle'nin yazarı?
Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki komisyon tarafından derlenmiş İslami özel hukuk medeni hukuk kuralları
Soru 141-Dünyadaki yazılı ilk anayasa?
1215 tarihli İngiliz Magna Carta Libertatum'u
Soru 142-Osmanlıdaki ilk anayasa?
Kanun-i Esasi 23 Aralık 1876
Soru 143-TC'nin ilk anayasası?
1924 anayasasıdır.
Soru 144-Son 5 yılın adalet bakanlarını geriye doğru sayınız?
Kenan İpek, Bekir Bozdağ, Sadullah Ergin, Ahmet Kahraman, Sadullah Ergin
Soru 145-2014 yılı avrupa konseyi müze ödülünü alan Baksı Müzesi nerededir?
Bayburt'a 45 km uzaklıktaki Bayraktar Köyünde kurulu sanat müzesi
Soru 146-Şairlerin efendisi kimdir?
Necip Fazıl Kısakürek için müritlerinin yaptığı yakıştırma
Soru 147-Makber kimin eseridir?
Abdulhak Hamit Tarhan
Soru 148-Milletvekillerinin görevleri nelerdir?
kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.
Soru 149-Amerika'nın Rusya'ya sınırı var mıdır?
Bering Boğazı en yakın olduğu nokta olup, coğrafi sınır konumundadır.
Soru 150-Kanunların Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, koğuşturma dsiplin işlemlerini yürüten birimin adı?
Soru 151-İHH başkanı kimdir?
Bülent Yıldırım
Soru 152-Türkiye ile İsrail arasında krize neden olan geminin adı?
Mavi Marmara
Soru 153-KKTC'nin kurucu başkanı kimdir?
Rauf Denktaş
Soru 154-Ermenistan'ın başkenti?
Erivan
Soru 155-Euro 2016 hangi ülke ya da ülkeler tarafından yapılacak?
Fransa
Soru 156-Kuran-ı Kerim_in sayfalarını toplattıran halifenin adı?
Hz. Ebubekir zamanında toplandı, Hz. Osman zamanında mushaf haline getirildi.
Soru 157-Adıyaman ile Siverek arasında yapılan köprünün adı?
Nissibi Köprüsü. Atatürk Barajı üzerinde. Türkiye'nin 3. büyük asma köprüsü.
Soru 158-Atatürk'ün atının adı?
Sakarya
Soru 159-Atatürk'ün köpeğinin adı?
Foks
Soru 160-Şartlı salıverme nedir?
Mahkum olduğu hapis cezasının kanunda yazılı miktarını iyi halli geçirmiş bulunan hükümlünün yetkili makamın verdiği kararla belli bir süre için cezasının infazının askıya alınması ve deneme süresinin başka bir suç işlemeden ve yükümlülüklere uygun şekilde geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılmasıdır.
Soru 161-Zincirleme suç nedir?
Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi veya birden farklı kişiye karşı tek bir fiille aynı suçun işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilip cezanın artırılması halidir.
Soru 162-Bileşik suç nedir?
Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suç
Soru 163-ordusu olmayan Nato ülkesi?
İzlanda
Soru 164-Türk Lirası simgesini bulan kişi?
Tülay Lale'nin tasarımı olan simge (küçük), yarım çıpa halindeki L harfi içine yerleştirilmiş yukarı doğru çift çizgili küçük T harfinden oluşmaktadır. Çift çizgi doğu-batı köprüsü ve istikrarı, çıpa ise yükselişi ve güveni temsil eder.
Soru 165-TCK 29'a göre ne kadar indirim yapılabilir?
Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.
Soru 166-Dünyanın en küçük ülkesi?
Vatikan
Soru 167-Urfa'daki balıklı göldeki balıkların cinsi?
Sazan
Soru 168-Son haçlı seferi ne zaman oldu?
1271-1272
Soru 169-İletişimin tespiti süresi?
İletişimin tespitine en fazla 3 ay için karar verilebilmekte, bu süre üç aydan fazla olmamak üzere bir defa daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak, gerekli görülmesi hâlinde, hâkim tarafından bir aydan fazla olmamak üzere müteaddit defalar uzatılabilmektedir.
Soru 170-4 bölge ile sınırı olan ilimiz?
Bilecik
Soru 171-AB üyeliğinden vazgeçen ülke?
İzlanda
Soru 172-Bir yerin dünya üzerinde enlem ve boylam dereceleri ile belirlenen yerine ne denir?
Matematik konumu
Soru 173-Unesco tarafından barış ödülüne aday olan ve ölen Türk Halk Müziği sanatçısı?
Neşet Ertaş
Soru 174-2992 sayılı kanun nedir?
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Soru 175-Hicret ne zaman oldu?
622 yılında oldu. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiler.
Soru 176-Erciyes Dağının yüksekliği? (Bunu Kayserili arkadaşlarıma çıkma ihtimaline binaen yazdım)
3917 metre
Soru 177-Kayseri'nin komşu illeri?(Bunu Kayserili arkadaşlarıma çıkma ihtimaline binaen yazdım)
Sivas, Yozgat, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Adana
Soru 178-Seyahatnamenin yazarı kimdir?
Evliya Çelebi. 10 cilttir
Soru 179-Temel hak ve hurriyetleri açıklayınız?
I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği
MADDE 12.– Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. 
II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması
MADDE 13.– (Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 
III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması
MADDE 14.– (Değişik: 3.10.2001-4709/3 md.) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir. 
IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması
MADDE 15.– Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.
(Değişik: 7.5.2004-5170/2 md.) Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. 
V. Yabancıların durumu
MADDE 16.– Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.
Soru 180-Anayasanın ikinci maddesini açıklayınız?
Madde 2: Cumhuriyetin Nitelikleri: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Soru 181-Anayasada belirtilen kişinin hakları ve ödevlerini açıklayınız?
Uzun anayasadan okunacak
Soru 182-Atatürk'e gazilik ve mareşallik ünvanı hangi savaşta ve kim tarafından verildi?
Sakarya Meydan Muharebesinden sonra TBMM tarafından verildi. 13 Eylül 1921
Soru 183-6100 sayılı HMK'ya göre yargılama usulleri nelerdir?
1-Yazılı yargılama usulü 2-Basit yargılama usulü
Asli yargılama usulü olarak yazılı yargılama usulü benimsenmiştir. Yazılı yargılama usulünün dışında kalan hallerde ise basit yargılama usulü uygulanacaktır.
Soru 184-Sulh hukukta ortaklığın giderilmesi davası?
İzale-i Şuyu: Taşınmaın aynından kaynaklanan bir davadır. Bir taşınmaza ortak şekilde malik olan kişilerin aralarında paylaşımla ilgili çıkan uyuşmazlıkların mahkeme kanalıyla ortadan kaldırılıp, ortaklara payları oranında paylaştırılması davasıdır. Miras kalan ev ya da arsa gibi taşınmazlar için ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Bu davayı tek bir paydaş ya da birkaç paydaş birleşerek taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açabilir.
Soru 185-En kalabalık islam ülkesi neresidir?
Endonezya
Soru 186-Suç ve Ceza kimin eseridir?
Dostoyevski (Rus yazar)
Soru 187-Bonanza kaç yılında çekildi?
Amerikan TV kanalı NBC'de 12 Eylül 1959'dan 16 Ocak 1973'e kadar yayımlanan bir 
televizyon dizisidir.
Soru 188-İlk müslüman Türk Devleti?
Karahanlılar
Soru 189-Şehirlerin şahı?
Semarkant
Soru 190-Anayasanın ilk 15 maddesinden sorulmuş
Soru 191-İnsan Hakları Mahkemesine ne zaman gidilir?
Tüm yargı yolları tüketildiğinde
Soru 192-Anayasa mahkemesi üyeleri kaç yıllığına seçilir?
Üyeler 12 yıllığına, başkan ve vekilleri 4 yıllığına seçilirler.
Soru 193-Maaşlarımızı kim yapar?
Kim yapar derken anlamadım ben. Maaş zam ve tazminatları bakanlar kurulu belirliyor ama onu mu sordular aceba?
Soru 194-Gayr-i Sahih Nesep nedir?
Soyu belli olmayan, evlilik dışı doğan çocuk
Soru 195-Bir yerin dünya üzerindeki enlem ve boylam dereceleri ile belirlenen yerine ne denir?
Matematik konumu
Soru 196-İstanbul'daki 2. köprünün adı nedir?
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Soru 197-İstanbul'daki 3. köprünün adı nedir?
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Soru 198-Ortaklığın giderilmesinde temyiz süresi kaç gündür?
8 gün
Soru 199-Şeyhülislamları sayınız?
Molla Fenari, Medeni Nuri Efendi, Ebus Suud Efendi vs.
Soru 200-Ankara'nın başkent olma tarihi?
12 Ekim 1923
Soru 201-Hicaz demiryolunu yapan padişah kimdir?
2. Abdulhamit
Soru 202-Temel hak ve hürriyetler ne zaman ve nasıl sınırlandırılır?
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.
Soru 203-Yüksek mahkemeler nelerdir?
Yargıtay, Danıştay, Anayasa Makemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi,
Soru 204-Talas savaşı?
751 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları içindeki Talas Nehri civarında, Abbâsîler ve müttefiki olan Karluklarile Çinliler arasında yapılan ve 5 gün süren muharebe. Çin ordusunun yenilgisi ile sonuçlanan muharebe gerek Çin, gerekse Türk ve İslam tarihi açısından önemlidir.
Soru 205-Atatürk ilke ve inkılapları?
Cumhuriyetçilik İlkesi: Cumhuriyetçilik, milli egemenliği esas alan bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminde halk kendisini yönetecek kimseleri yine kendisi seçimle iş başına getirir.
Halkçılık İlkesi: Cumhuriyet ile yönetilen bir memlekette, siyasal bakımdan kalkınmada, yönetimde, millet ve devlet olanaklarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir.
Milliyetçilik İlkesi: Milliyetçilik, kişilerin ait oldukları milletin fertlerini sevme, değerlerini benimseme, bağımsızlığını koruma ve her bakımdan milletini yüceltme düşüncesidir. Laiklik İlkesi: Lâiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan özgürlüğünün bizzat devlet eliyle güvence altına alınmasıdır
Devletçilik İlkesi: Atatürk’ün devletçilik anlayışı, Türkiye’nin kısa bir süre içinde kalkınması amacyla bilhassa ekonomik alanda fertlerin yapamayacağı büyük yatırımları, devletin kendi eliyle yapmasıdır. 
İnkılâpçılık (Devrimcilik) İlkesi: Bir milletin sahip olduğu siyasî, sosyal ve askerî alanlardaki kurumlarının değiştirilmesine inkılâp denir. Bu anlayışı temsil eden ideolojiye ise inkılapçılık denir bu anlamıyla inkılapçılık diğer ilkelerin doğal bir sonucu olarak ve onların tamamlayıcısı mahiyetinde doğmuştur.
Soru 206-Kırım Cumhurbaşkanının adı?
Sergey Aksyonov
Soru 207-93 harbindeki kadın kahramanın adı?
Nene Hatun
Soru 208-Preveze Deniz Savaşındaki komutanın adı ve bu savaşın önemi?
Barbaros Hayrettin Paşa, Haçlı donanması bütünüyle imha edildi ve Akdeniz tamamiyle T ürk hakimiyetine girdi.
Soru 209-Marifetname?
Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın ikinci ana eseridir.
Ansiklopedi türündedir; 1757'de yazılmıştır. 
Soru 210-Orhun Kitabeleri günümüzde hangi ülkededir?
Moğolistan
Soru 211-Dolandırıcılığın niteliklerini açıklayınız?
Dolandırıcılık suçunda fail, bir kimseyi hileli davranışlarla aldatıp onun veya bir başkasının zararına olarak kendisinin veya üçüncü bir kişinin malvarlığına ilişkin bir yarar elde etmektedir. Dolandırıcılık suçunda korunan hukuksal yarar, münhasıran malvarlığıdır.
Soru 212-Yusuf Has Hacib'in eseri?
Kutadgu Bilig 
Soru 213-Ahmet Yesevi'nin en büyük eseri?
Divan-ı Hikmet
Soru 214-Mecliste kimlek grup oluşturabilir?
Mecliste siyasi partiler grup oluşturabilir. Siyasi parti grupları en az 20 üyeden meydana gelir. 
Soru 215-Memura hakaret davası şikayetten vazgeçme ile düşer mi?
Kamu görevlisi olduğu için şikayetten vazgeçme ile düşmez
Soru 216-ilk yerli uçağımızın adı?
Hürkuş
Soru 217-Şurayı Devlet?
Günümüzde Danıştay'a karşılık gelen yüksek yargı kurumu
Soru 218-Adana Taş Köprü ne zaman inşa edildi?
Roma Dönemi eseridir.
Soru 219-Memur kanununun sayısı nedir?
657
Soru 220-Herkes gazete çıkarabilir mi?
Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz.
Soru 221-1960 darbesindeki Cumhurbaşkanı'nın adı?
Celal Bayar görevde idi, darbe sonrası Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı oldu.
Soru 222-Yavuz Sultan Selim dönemindeki Şeyhülislam?
Zembilli Ali Efendi