Tüm Konular Güncellenmiştir.

09.08.2017 Eğitim Daires Başkanlığının yapmış olduğu duyurunun hemen ardından Tüm Konu anlatımlarını güncellemeye başladık. 10.08.2017 tarihinde Yazı işleri Müdürlüğü için tüm konu anlatımları güncel müfredata uygun olarak yenilenmiştir.

Tüm ekibimiz yeni eklenen ve güncellenen bölümler için yoğun bir çalışmaya içerisinde yeni sorular hazırlayarak sisteme girmektedirler.

Yeni: 6100 sayılı kanun ile ilgili 22 test (220) soru 

         657 sayılı kanun 100 yeni soru

         İnklap Tarihi 100 yeni soru 

sisteme yüklenmiştir.