Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav İlanı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye kadrolarında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

SINAV BAŞVURUSU:

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına müracaatlar; Personel Yönetim Sisteminde (PYS) kayıtlı bilgiler esas alınarak 27.11.2017 tarihinde başlayacak 08.12.2017 tarihinde mesai bitimi sona erecektir.

 

SINAV TARİHİ VE YERİ:

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Millî Eğitim Bakanlığınca 13 Ocak 2018 tarihinde Saat:10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

 

SINAV KONU BAŞLIKLARI

Gruplara göre sınav konu başlıkları ve soru dağılımı Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR:

Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derece aralığı ve sayısı ek tabloda yer almaktadır.

NİTELİKLER:

Nitelikler, başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

DİĞER HUSUSLAR:

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takvimi, duyuru veya eklerinde zorunluluktan kaynaklı değişiklikler ile yeni yapılacak duyurular http://pdb.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

İlgililere duyurulur.

EKLER:

1. Başvuru Kılavuzu (27/11/2017 tarihinde http://pdb.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.)

2. Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı (27/11/2017 tarihinde http://pdb.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.)

3. İlan edilen kadrolara ait ders konu başlıkları (Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile http://pdb.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.)

Not: İlan edilen unvanların il ve derece dağılımı tablosu (Tercih ilanını ile birlikte http://pdb.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.)