İnstagram
WhatsApp

Çerez Politikası

ÇEREZLERLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLEREK YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

………….. Ltd. Şti. (“Kamu Sınav”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Kamu Sınav’ın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

 

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

Kamu Sınav olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel  verilerinizi, www.kamusinav.com internet sitemizi ziyaretiniz ile birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır:

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Elde Etme Hukuki Sebebi

İşlem Güvenliği Verisi

IP bilginiz

Belirtilen bilginiz, kamusinav.com internet sitemizi ziyaretiniz vasıtasıyla otomatik yollarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

Pazarlama Verisi

Çerezler vasıtasıyla elde edilen ziyaretlerinize ilişkin bilgiler (Tercihleriniz, ziyaret sıklığınız, süresi, sayısı ve ziyaret ettiğiniz sayfalar)

kamusinav.com internet sitemizi ziyaretiniz vasıtasıyla otomatik yollarla ve açık rızanızın varlığı halinde elde edilmektedir.

 

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Kamu Sınav tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

·         İnternet sitesi güvenliğimizin sağlanması,

·         Çerezlere ilişkin tercihlerinizin kaydedilmesi amaçlarıyla

İşlem güvenliği kategorisindeki verileriniz,

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

·         kamusinav.com  internet sitesi ziyaretçilerinin kullanımlarına yönelik sunucuları yurt dışında bulunan iş ortaklarımızca analitik ölçümler yapılması,

·         kamusinav.com  ziyaretçi ve müşterilerin ürün ve hizmet tercihlerinin belirlenmesi ve bu tercihler uyarınca kişiselleştirilmiş reklam ve tanıtımlar düzenlenmesi,

·         kamusinav.com  internet sitesinde gerçekleştirilen ziyaretlerin sayısının ve kullanıcıların internet sitesinde geçirdiği sürenin artırılabilmesi, İnternet sitesi kullanım sıklığının ve trafiğinin belirlenebilmesi,

·         Potansiyel müşterilerin kamusinav.com  internet sitesine yönlendirilmesi,

·         Reklamcılık faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

Pazarlama kategorisindeki verileriniz,

Açık rızanızın varlığı halinde işlenmektedir.

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi dilediğiniz zaman çerez tercihleri sayfasından değiştirebilirsiniz.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Çerezler ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; Kamu Sınav  hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile geliştiriciler ve sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sunucularına aktarılabilmektedir.

 

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.