• Kamu Sınav Platformunda; görevde yükselme sınavlarına ait konu anlatımlarına, soru çözümlerine, testlere, deneme sınavlarına, kısacası "ayrıcalıklı olarak eğitim alma imkanına" erişmek için üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir.
  • İlgili kurumların görevde yükselme sınavlarına dair ilan tarihinden sonra, o kurum ile ilgili üyeliklerin alımlarına başlanmakta olup, sınav tarihi belli olmayan ya da görevde yükselme sınavı ile ilgili herhangi bir duyurusu bulunmayan sınavlar için üyelik alımı yapılmamaktadır. Ancak, bazı kurumların görevde yükselme sınavlarına ilişkin ilanları yayınlanmadan önce, kurum yetkilisi tarafından sınavın yakın zamanda yapılmasının planlandığı şeklinde bir duyuru olması halinde, adaylardan gelen talepler üzerine bir değerlendirme yapılarak, üye alımına başlanabilmesi söz konusu olabilmektedir.
  • Aşağıda, kurumların görevde yükselme sınavlarına ait kadroları belirtilmiştir.
Adalet Bakanlığı
İcra Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü Merkez
Bilgi İşlem Müdürlüğü Taşra
İdari İşler Müdürlüğü
Koruma ve Güvenlik Amiri
Koruma ve Güvenlik Şefi
Memur
Şef Adli Sicil
Şef Bilgi İşlem
Şef Merkez
Şoför
Şube Müdürlüğü Adli Sicil
Şube Müdürlüğü Merkez
Zabıt Katipliği
İdari Yargı Hakimliği
Tekniker
Teknisyen
Mühendislik
[Özel Grup] Yazı İşleri Müdürlüğü
Başka Kurumlar
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü
Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı
Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı
Şef
Uzman
İçişleri Bakanlığı
İl Yazı İşleri Müdürü
V.H.K.İ
Eğitim Uzmanı
Uzman
Şef
İlçe Yazı İşleri Müdürü
Diğer Kadrolar (Ortak Konular)
Şube Müdürü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Yüksek Seçim Kurulu
Seçim Müdürü
Seçim Katibi
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
Şube Müdürü, Şef, Memur, Şoför
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdür ve Müdür Yardımcılığı
Eğitim Uzmanı
Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
Uzlaştırmacı (2021)
Milli Eğitim Bakanlığı
Şube Müdürü
Memur
Şef
Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İdari Şube Müdürlüğü
Teknik Şube Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yurt Müdür Yardımcısı
Yurt Müdürü - Şube Müdürü - Gençlik Merkezi Müdürü
Gençlik Merkezi Müdürü
Şef
Yurt Yönetim Memuru - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Yurt Yönetim Memuru
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Müdür (Sadece ortak konular)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
İdari Şube Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü (Sadece Ortak Konular)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Şef
Memur - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Maliye Bakanlığı
Teknisyen
Şef
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Kuruluş Müdürü - Şube Müdürü - Kuruluş Müdür Yardımcısı
Şef
Yurt Yönetim Memuru
Bilgisayar İşletmeni, Memur, VHKİ, Şoför, Sekreter
Uzman
Ticaret Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
İdare Memuru
İkinci Müdür
İnfaz ve Koruma Başmemuru
Denetimli Serbestlik Müdür Yard.
Öğretmenlik
Sayman (Sadece Ortak Konular)
Şef
Memur
Diyanet İşleri Başkanlığı
Şube Müdürü
Şef
Din Hizmetleri Uzmanı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
Birim müdürü
Hakimler ve Savcılar Kurulu
Şef ( Sadece Ortak Konular )
Şube Müdürü ( Sadece Ortak Konular )
V.H.K.İ ( Sadece Ortak Konular )
Devlet Demir Yolları
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Şef
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Eğitim Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı
Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Ambar Memuru,Memur, VHKİ
Şef
Şube Müdürü