Deneme Sınavları Takvimi
Başarılar Dileriz
Bakanlık Genelgeleri
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ile 103 maddeleri
Deneme Sınav Takvimi
Deneme Sınav Takvimi
Deneme Sınavı Takvimi
Resmi Yazışma Kuralları 2020 Yeni Sistem
Resmi Yazışma Kuralları 2020 Yeni Sistem
Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat 2020
5237 Sayılı TCK 1. Kitap (YİM) Konu Özeti sisteme eklenmiştir
Kamusinav olarak görevde yükselme sınavında herkese başarılar dileriz.
Kamusinav olarak görevde yükselme sınavında herkese başarılar dileriz.
Bakanlık Genelgeleri
Bakanlık Genelgeleri (Şef-Merkez)
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
Ulusal Güvenlik
Ulusal Güvenlik
Ulusal Güvenlik
Ulusal Güvenlik
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Deneme sınavı
Deneme sınavı
Deneme sınavı
Deneme sınavı
Deneme sınavı
Deneme sınavı
Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat
Etik Davranış İlkeleri
2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 10. Kısım
Video çekimleri
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
Bölge Adliye ve Adli Yargı .. Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile BAM Kanunu
2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri.......... Kanunu
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
BİM, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle YİH Yürütülmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu [Birinci Kitap]
Resmi Yazışma Kuralları 2020 Yeni Sistem
Resmi Yazışma Kuralları 2020 Yeni Sistem
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu [Birinci Kitap]
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
BİM, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle YİH Yürütülmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Deneme sınavının ertelenmesi
Deneme sınavının ertelenmesi
Deneme sınavının ertelenmesi
Deneme sınavının ertelenmesi
Deneme sınavının ertelenmesi
Deneme sınavının ertelenmesi
Görevde Yükselme Sınavının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
4857 Sayılı İş Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
Deneme Sınav Takvimi
Deneme Sınav Takvimi
Deneme Sınav Takvimi
Deneme Sınav Takvimi
Deneme Sınav Takvimi
Deneme Sınav Takvimi
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
1 Nolu C.Başkanlığı Kararnamesi (Adalet Bakanlığı)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
2012/13 Sayılı “Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimleri” konulu Genelge
Deneme Sınav Takvimi
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Soruları
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Soruları
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Soruları
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Soruları
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Soruları
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Soruları
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Konu Özeti
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Konu Özeti
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Konu Özeti
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Konu Özeti
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Konu Özeti
Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Konu Özeti
3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Konu Özeti
3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Konu Özeti
3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Konu Özeti
3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Konu Özeti
3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Konu Özeti
3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu Konu Özeti
5442 Sayılı İl İdare Kanunu
5442 Sayılı İl İdare Kanunu
5442 Sayılı İl İdare Kanunu
5442 Sayılı İl İdare Kanunu
5442 Sayılı İl İdare Kanunu
5442 Sayılı İl İdare Kanunu
Konu Özetleri
Konu Özetleri
Konu Özetleri
Konu Özetleri
Konu Özetleri
Konu Özetleri
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
Duyuru
GSB Taşra Teşkilat Yönergesi
GSB Taşra Teşkilat Yönergesi
GSB Taşra Teşkilat Yönergesi
GSB Taşra Teşkilat Yönergesi
GSB Taşra Teşkilat Yönergesi
GSB Taşra Teşkilat Yönergesi
4857 Sayılı İş Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
(GSB) 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
(GSB) 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
(GSB) 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
(GSB) 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
(GSB) 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
(GSB) 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
(GSB) 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Sınav konuları
Sınav konuları
Sınav konuları
Sınav konuları
Sınav konuları
Sınav konuları
Deneme Sınav Takvimi
Deneme Sınav Takvimi
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
2018/3 (1782) Sayılı “Ormanların Kadastrosu ve Tescili” Konulu Genelge
2018/1 (1780) Sayılı “yetki alanı dışı tapu işlemleri” Konulu Genelge
2015/4 (1766) Sayılı “haciz işlemleri, şerh ve beyan belirtmelerinin tescili ile veri güvenliği” Konulu Genelge
2013/1 (1738) Sayılı “ret kararları” Konulu Genelge
2013/13 (1750) Sayılı “yabancılara ilişkin tapu işlemlerinde kimlik tespiti” Konulu Genelge
2010/6 Sayılı “yetki belgesi” Konulu Genelge
12.6.2014 tarih ve 34306 sayılı “5403 sayılı kanun uygulamaları” konulu genel duyuru
2008/17 sayılı “vakıflar yönetmeliği hk. (2008/9 sayılı genelgeye ektir)” konulu genelge
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2013/11 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin İdari Yoldan Tescili Genelge
2013/7 Sayılı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Genelge
2016/2 Sayılı Tapu Sicilinde Düzeltmelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge
2014/7 (1759) sayılı “Tapu kaydında düzeltim davaları” Konulu Genelge
2014/4 (1756) sayılı “aile konutu-mal rejimleri-çocuk malları” Konulu Genelge
2019/10 (1804) Sayılı 6306 Sayılı Kanun Uygulamaları Konulu Genelge
2019/14 (1808) Sayılı Hatalı Blok ve Bağımsız Bölüm Numarası Düzeltme İşlemleri Konulu Genelge
383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair K.H.K.
2014/1 Sayılı Tapu Müdürlükleri İş Akışı ve Yetki Devri Konulu Genelge
2019/12 Sayılı Arşiv Hizmetleri Genelgesi
17.08.2013 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tapu Sicili Tüzüğü (37 ila 45. Maddeler hariç)
Tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin yönetmelik
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
2010/7 Sayılı “VEKALETNAME” Konulu Genelge
2009/6 (1677) Sayılı Genelge
2008/9 sayılı "5737 sayılı Vakıflar Kanunu" konulu genelge
2019/8 Sayılı "2863 Sayılı Kanun Uygulamaları" Konulu Genelge
2019/7 Sayılı "Hisse hatalarının düzeltilmesi" Konulu Genelge
2006/3 sayılı 5253 sayılı Dernekler Kanunu Genelgesi
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
2644 Sayılı Tapu Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ....Hakkında Yönetmelik
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
15.07.2018 Tarihli ve 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Sınav Konuları
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
2872 Sayılı Çevre Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
3621 Sayılı Kıyı Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile BAM Kanun
5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile BAM Kanun
5235 sayılı Kanun Özeti
UBAK Teşkilat Kanunu (1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)
UBAK Teşkilat Kanunu (1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
7201 sayılı Tebligat Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Temel Yurttaşlık Bilgisi
Türkiye Cumhuriyet Anayasası
Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
492 Sayılı Harçlar Kanunu 1. ve 3. Kısım
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Bölge Adliye ve Adli Yargı .. Yönetmelik Konusu
Deneme Sınav Takvimi
Deniz Ticareti Soruları
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
Kıymetli Evrak Soruları
6100 Sayılı Kanun Ek Soruları
5543 Sayılı İskân Kanunu
5543 Sayılı İskân Kanunu
Başarılar Dileriz
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
Yeni Eklenen Özetler
Yeni Eklenen Özetler
Deneme Sınav Takvimi
2019 İcra Müdürlüğü GYS Sınav soruları
Konu Özetleri
İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği Soruları
İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname
Damga Vergisi Kanunu
Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümleri Birinci Kısım
Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri .. Yön. Soruları
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile ilgili sorular
DİB Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Soruları
492 Sayılı Harçlar Kanunu
DİB Disiplin Amirleri Yönetmeliği
DİB Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği
633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
Yeni Eklenen Konu Özetleri
Diyanet İşleri Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Konu Özeti
Kur’an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliği Konu Özeti
Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Konu Özeti
DİB Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Konu Özeti
Başarılar Dileriz
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Konu Özeti
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği Özeti
5275 Sayılı Kanunda yer alan Süreler
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Soruları
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname soruları
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esas. Dair Genel Yönetmelik
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun Özeti
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmelik
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmelik Özeti
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
5237 Sayılı Türk Ceza Kanun Özeti
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Konu Özeti
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik Soruları
Kamu İhale Genel Tebliği
Kamu İhale Genel Tebliği Özeti
Deneme Sınav Takvimi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Süreler
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Süreler
Türkiye Cumhuriyet Anayasası
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanun Özeti Not Paylaşımları bölümüne eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanun Özeti
4734 Sayılı Kamu İhale Kanun Özeti
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik soruları
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Özeti
Doçentlik Yönetmeliği Soruları
ÇKK ye Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Td. Kr. Uyg. Hk. Yönetmelik
Doçentlik Yönetmeliği Konu Özeti
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uyg Mrz Sn Yönetmeliği
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu soruları
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Özeti
Sağlık Bakanlığı’nın 2015/11 Sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Konulu Genelgesi
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelik Soruları
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelik Soruları
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak TDY Hakkında Yönetmelik Soruları
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik Özeti
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Soruları
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik Soruları
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Başvurusu Başladı
2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu soruları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu [Özet - Süreler]
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük Soruları
[Şef] Çocuk Koruma Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Soruları
Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik soruları
Denetimli Serbestlik Yönetmeliği Soruları
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Soruları
5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanun Soruları
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği Soruları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Soruları
Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik soruları
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Soruları
CTE Genel Müdürlüğü’nün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 Sayılı Genelge Soruları
5018 Sayılı Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları
4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu Soru ve Özeti
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Soru ve Özeti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu ve İlanı
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Soruları
CTE Konuları Hakkında Duyuru
Online Deneme Sınavı
Meb - Deneme Sınavı
Mobil Uygulamamız App Store'da
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
MEB Personelinin GY, Ünvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Sur. At. Hk. Yönetmelik Soruları
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ile ilgili Sorular
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Soruları
2018 CTE Görevde Yükselme Sınavı T.C. Anayasa Soruları
Milli Eğitim Bakanlığı GİS T.C. Anayasa Soruları
CTE Görevde Yükselme Sınavı için 657 Sayılı DMK Soruları
1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi MEB Soruları
657 Sayılı DMK Soruları
MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Soruları
4982 Sayılı Kanun Soruları
Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı’na Hazırlık İçin Üyelik Kaydı Açılmıştır
Sitemiz Hakkındaki Görüş ve Düşüncelerinizi Bizlerle Paylaşır mısınız?
Başarılar Dileriz
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
Deneme Sınavı Takvimi
Türk Kültür ve Medeniyetleri Konusu
Yeni Türkçe Soruları
Ceza Hukuku Soruları
Türkiye’nin İdari Yapısı ve Türkiye’de Mahalli İdareler Sorular
Kurulumsuz Google Chrome
Türkiye’nin İdari Yapısı ve Türkiye’de Mahalli İdareler ve Vergi Hukuku Konu Anlatımı
2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu Soruları
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu Soruları
2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu Soruları
7062 sayılı YSK Teşkilat Kanunu Soruları
4721 Sayılı TMK Yeni Sorular
3376 Sayılı Kanun Soruları
298 Sayılı Kanun ile ilgili Yeni Sorular
6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Yeni Sorular
2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı İptal Edildi.
2018 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Görevde Yükselme Sınavı
Duyuru
Sitemiz Üyelerine Duyuru
Sınır Anlaşmazlığı Yönetmeliği ile ilgili 100 soru eklenmiştir.
Valilik Yönetmeliği ile ilgili 60 soru eklenmiştir.
İçişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmelik ile ilgili 120 sorudan oluşan 12 test sisteme eklenmiştir.
Deneme Sınavı Takvimi
6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili 110 sorudan oluşan 11 test sisteme eklenmiştir.
442 Sayılı Köy Kanunu ile ilgili 110 sorudan oluşan 11 test sisteme eklenmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilgili 240 sorudan oluşan 24 test sisteme eklenmiştir.
3628 Sayılı Kanun ile ilgili 50 sorudan oluşan 5 testimiz sisteme eklenmiştir
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili ek 100 sorudan oluşan 10 test sisteme girilmiştir.
5651 Sayılı Kanun ile ilgili 80 sorudan oluşan 8 test sistemimize eklenmiştir.
İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği ile ilgili 50 sorudan oluşan 5 testimiz sisteme eklenmiştir.
İçişleri Bakanlığı GYS için Memur Büro-Sen Üyelerine Yüzde 30 İndirim
İçişleri Bakanlığı Gys Yönetmelik konusu ile ilgili 80 sorudan oluşan 8 testimiz sistemimize eklenmiştir
7201 Sayılı Kanun ile ilgili 70 sorudan oluşan 7 test sisteme eklenmiştir
2577 Sayılı Kanun ile ilgili 80 sorudan oluşan 8 testimiz sistemimize eklenmiştir.
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili 60 sorudan oluşan 6 testimiz sistemimize eklenmiştir
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili 100 sorudan oluşan 10 test sisteme eklenmiştir.
3152 Sayılı Kanun ile ilgili 80 soru ve 8 adet test eklenmiştir.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili 50 sorudan oluşan 5 testimiz sistemimize eklenmiştir.
Deneme Sınavı Takvimi
Uzlaştırmacı Yönetmeliği'ne Yeni Sorular Eklendi
Uzlaştırmacı Sınavı Başvuruları Hakkında Duyuru
Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlanan Üyelerimiz
Sınav Soruları Açıklandı
Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık
Sitemiz Hakkındaki Görüş ve Düşüncelerinizi Paylaşır mısınız?
Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili sorular eklenmiştir.
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili ilgili 220 sorudan oluşan 22 testimiz sisteme eklenmiştir.
Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik ile ilgili 90 sorudan oluşan 9 testimiz sisteme eklenmiştir.
633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname konusu ile ilgili 110 sorudan oluşan 11 test
Deneme Sınav Takvimi Belirlendi
Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği konusu ile ilgili 61 sorudan oluşan 6 testimiz sisteme eklenmiştir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili 250 sorudan, 25 test sistemimize eklenmiştir.
6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği ile ilgili 91 sorudan, 9 test sistemimize eklenmiştir.
Koruyucu Aile Yönetmeliği ile ilgili 117 Sorudan oluşan 12 test sistemimize eklenmiştir.
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili 52 Soru, 5 test sistemimize eklenmiştir.
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili olarak 87 sorudan oluşan, 9 test sisteme eklenmiştir.
Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği konusu ile ilgili 192 soru, 19 Test Sisteme Eklenmiştir
Yeni Soru ve Testler Eklendi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav İlanı
Deneme Sınavı Duyurusu
Yeni Deneme Sınavı ve Testler Sisteme Eklenmiştir
Online Deneme Sınav Takvimi Açıklandı.
Sitemiz Hakkındaki Görüş ve Düşüncelerinizi Paylaşır mısınız?
6083 Sayılı Kanun ile ilgili sorular eklenmiştir
Sınav Sonuçları Açıklandı
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanuna 8 Adet Test Eklenmiştir.
2942 Sayılı Kanun Konusuna Yeni Testler Eklenmiştir
Kurulumsuz Google Chrome
Yazı İşleri Müdürlüğü Çözüm Anahtarı
Türkiye Geneli Deneme Sınavı Takvimi
Kurban Bayramınız Mübarek Olsun
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun
Not Paylaşım
Güncel Anayasa Yeni Sorular
Whatsapp Grubu
Tüm Konular Güncellenmiştir.
Yazı İşleri Müdürlüğü Sınav Tarihi ve Kadro Sayıları Açıklandı.
İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Yazılı Sınav İlanı
Yazı İşleri Müdürlüğü için yeni sorular eklendi
Online Deneme Sınavı
Görevde yükselme sınavı baraj puanı 70'den 60 'a düşürüldü.
Mülakat Soruları!
Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Konuları Eklenmiştir
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavında Başarılar Dileriz
Sınav Yerleri Açıklandı
Kamu Sınav Duyuru
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Duyurusu
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Konuları
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu